Corona virus

13.03.2020 kl. 8:00
Rigspolitiet har aflyst alle køreprøver (teori- og praktiske prøver) fra den 13. marts 2020 og 14 dage frem.

Dansk Førstehjælpsråd afholder ikke førstehjælpskurser og Borgerservice i landets kommuner lukker helt eller delvist ned jf. regeringens opfordring om at sende offentligt ansatte hjem, hvorfor vi ikke kan få behandlet Ansøgninger om kørekort.

Dette sammenhold med smittefaren og regeringens opfordring til offentlige og private undervisningssteder, indstiller køreskolen alle aktiviteter fra den 13.3.2020 og 14 dage frem.

27.03.2020 kl. 9:00
Regeringens har forlænget perioden med restriktioner til og med 13. april 2020, hvorfor alle køreprøver (teori- og praktiske prøver) nu er aflyst af Rigspolitiet i perioden. Der er ikke lagt nye prøver tilgængelige, hvorfor vi endnu ikke kan bestille prøver - men vi holder løbende øje med prøver.

Det er samtidig blevet præciseret at det ikke er tilladt at køre skolevogn med elever grundet smitterisikoen, hvorfor aktiviteterne på køreskolen er indstillet til og med 13. april 2020 som situationen er lige nu.

Lempelse af reglerne jf. Bekendtgørelse om kørekort
Færdselsstyrelsen har meddelt at lovgivningen er ændret således at pausereglerne er ophævet, hvilket betyder at den normale maksimale pause på 3 måneder nu er ophævet, ligesom teoriprøvens og lægeerklæringens gyldighed efter godkendelse er udvidet med 6 måneder så ingen kommer i klemme. Det vil også være muligt at komme til teoriprøve uden gennemført 1.hjælpskursus som blot skal være gennemført inden den praktiske prøve.

Vi vil løbende opdatere siden.

Venlig hilsen Michael & Pia - EasyDrive.dk