Det er ikke tilladt at overskride hastighedsgrænserne, og straffen er bøder og konsekvensen kan være en frakendelse af kørekortet, enten betinget eller ubetinget i en periode.

Konsekvens og straf for at køre for stærkt

Ved en overskridelse på mere end 30% får du klip i kørekortet og en bøde

Ved en overskridelse på mere end 60% eller 160 km/t og derover får du en betinget frakendelse og en bøde

Ved en overskridelse på mere end 40% ved kørsel med påhængsvogn får du en betinget frakendelse og en bøde

Ved en overskidelse på mere en 40% i områder med vejarbejde får du en betinget frakendelse og en bøde

Ved en overskridelse på mere end 100% (dog min. 100 km/t) får du en ubetinget frakendelse og en bøde *)

Ved en overskridelse på 200 km/t får du en ubetinget frakendelse og en bøde *)

*) Betragtes som vanvidskørsel og den bil du kører i vil blive konfiskeret.

Du kan beregne din bøde på Sikkertrafik.dk 

De generelle hastighedgrænser

50 km/t i tættere bebygget område

80 km/t uden for tættere bebygget område

80 km/t på motortrafikveje. 90/100 km/t kan være tilladt, hvis det er vist med skiltning

130 km/t på motorveje. Grænsen kan dog være 110 km/t, 100 km/t eller 90 km/t på nogle strækninger