Corona virus

13.03.2020 kl. 8:00
Rigspolitiet har aflyst alle køreprøver (teori- og praktiske prøver) fra den 13. marts 2020 og 14 dage frem.

Dansk Førstehjælpsråd afholder ikke førstehjælpskurser og Borgerservice i landets kommuner lukker helt eller delvist ned jf. regeringens opfordring om at sende offentligt ansatte hjem, hvorfor vi ikke kan få behandlet Ansøgninger om kørekort.

Dette sammenhold med smittefaren og regeringens opfordring til offentlige og private undervisningssteder, indstiller køreskolen alle aktiviteter fra den 13.3.2020 og 14 dage frem.

27.03.2020 kl. 9:00
Regeringens har forlænget perioden med restriktioner til og med 13. april 2020, hvorfor alle køreprøver (teori- og praktiske prøver) nu er aflyst af Rigspolitiet i perioden. Der er ikke lagt nye prøver tilgængelige, hvorfor vi endnu ikke kan bestille prøver - men vi holder løbende øje med prøver.

Det er samtidig blevet præciseret at det ikke er tilladt at køre skolevogn med elever grundet smitterisikoen, hvorfor aktiviteterne på køreskolen er indstillet til og med 13. april 2020 som situationen er lige nu.

Lempelse af reglerne jf. Bekendtgørelse om kørekort
Færdselsstyrelsen har meddelt at lovgivningen er ændret således at pausereglerne er ophævet, hvilket betyder at den normale maksimale pause på 3 måneder nu er ophævet, ligesom teoriprøvens og lægeerklæringens gyldighed efter godkendelse er udvidet med 6 måneder så ingen kommer i klemme. Det vil også være muligt at komme til teoriprøve uden gennemført 1.hjælpskursus som blot skal være gennemført inden den praktiske prøve.

09.04.2020 kl. 9:30
Regeringens har igen forlænget perioden med restriktioner til og med 10. maj 2020, hvorfor alle køreprøver (teori- og praktiske prøver) fortsat er aflyst af Rigspolitiet i perioden. Der er ikke lagt nye prøver tilgængelige, hvorfor vi endnu ikke kan bestille prøver - men vi holder løbende øje med prøver.

Der er ikke udmeldt øvrige ændringer, hvorfor al undervisningen fortsat er lukket ned.

19.04.2020 kl. 19:30
Regeringen har nu ophævet forbuddet mod at køre skolevogn med elever. Det henstilles dog at der kun køres med én elev i bilen ad gangen, at bilen rengøres mellem hver kørsel og øvrige hygiejnekrav overholdes. I teorilokalerne må der max være én elev pr. 4 kvardratmeter og vi bør side med god afstand af hensyn til smitte.
Der er ikke noget nyt med hensyn til teori- og praktiske prøver, ligesom der også afventes nyt omkring åbning for behandling af Ansøgning om kørekort i Borgerservice.
I teorilokalerne henstilles til at følge de gældende hygiejneregler som vil være ophængt ved indgangen, ligesom der vil være sprit, sæbe og papirhåndklæder til rådighed. Er du syg eller føler dig sløj bedes du blive hjemme for ikke at smitte andre.

Alle elever i teoriforløb har modtaget direkte besked fra køreskolens kontor, og elever der er færdige med teoriforløbet vil blive kontaktet af deres kørelærer - hører du ikke fra os indenfor den nærmeste uge, skal du straks kontakte din kørelærer som muligvis ikke har kunnet få fat i dig.

27.04.2020 kl. 19:30
Køreprøverne er genoptaget fra den 29. april 2020, dog med skærpede regler for rengøring af bil samt møde mv., hvilket din kørelærer vil orientere dig om. Kontoret har booket nye prøver til alle der fik aflyst deres prøve eller afventede en prøve. Har du ikke hørt noget angående ny prøve skal du snarest kontakte kontoret hvis det drejer sig om en teoriprøve og din kørelærer hvis det er en praktisk prøve (køreprøve).

12.06.2020 kl. 13.00
Vi er i fuld gang på køreskolerne med såvel teori som praktisk undervisning i skolevognen, og det går rigtigt fint med de skærpede regler for rengøring af bilen.
Vi bemærker dog, at såfremt du er syg eller har andre symptomer på sygdom må du ikke møde op til undervisning og skal melde afbud i god tid til din kørelærer.
Ferietiden står også for døren, og såfremt du rejser til et land hvortil rejser frarådes af udenrigsministeriet, skal du være opmærksom på at du ikke må komme på køreskolen 14 dage efter du er kommet hjem, og selvfølgelig heller ikke kan køre skolevogn - dette er af hensyn til kørelærerne og de øvrige elever på køreskolen.

31.07.2020 kl. 15.10
Ferietiden er ved at slutte, hverdagen begynder med skole og arbejde og rigtig mange har været på ferie i ind- og udland. Smittetallene har på det sidste været opadgående, og vi beder alle vores elever respektere de gældende regler for håndpleje og andre tiltag der anbefales, herunder de enkelte kørelæreres krav, f.eks. evt. mundbind i skolevognen.
Vi har opsat standere med sprit samt sæbe og papirhåndklæder på køreskolerne, og du bedes inden du sætter dig ind i teorilokalet afspritte eller vaske dine hænder - vi sørger til gengæld for berøringsfladerne er rengjorte når du møder op. Det samme gælder i skolevognen hvor der er sprit du skal bruge inden du rører noget i bilen.

20.10.2020 kl. 10.00

Smittetallet har været opadgående og vi skal fortsat passe på, hvorfor du kan blive mødt med et krav om at bære mundbind i skolevognen og teorilokalet på køreskolen - det oplyses af din kørelærer hvis det kræves.

Er du er syg eller har andre symptomer på sygdom må du ikke møde op til undervisning og skal melde afbud i god tid til din kørelærer for at aftale hvordan du kommer videre.

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på appen [Smitte Stop] som har til formål at stoppe smittespredningen.

Vi vil løbende opdatere siden.

Venlig hilsen Michael & Pia - EasyDrive.dk